Wpłacam - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Częste pytania i odpowiedzi

Pytania darczyńców

1. Dlaczego muszę podać swój adres e‑mail, jeśli chcę przekazać organizacji darowiznę przez internet?

Jest to pole wymagane przez system płatności PayU – bez podania adresu e‑mail nie jest możliwe dokonanie płatności przez internet.

2. Czy darowiznę przekazaną organizacji mogę odliczyć od podatku?

Tak. Dowodem płatności jest przelew bankowy oraz potwierdzenie przekazania darowizny, które otrzymujesz na podany adres e‑mail.

3. Czy cała moja darowizna trafi do organizacji?

Od darowizny jest pobierana prowizja w wysokości 1.6% (2.2% w przypadku płatności cyklicznych - wyższa prowizji wynika z tego, że płatności cykliczne, jako płatności kartą, są uznawane przez operatora płatności - PayU, za transakcje podwyższonego ryzyka). Jest to opłata pobierana przez operatora płatności – tak, jak przy każdej innej płatności przez internet.

4. Czy system jest bezpieczny?

Tak, Wpłacam jest bezpieczne. Gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytania ogólne

1. Co oferuje Wpłacam?

Wpłacam oferuje organizacjom pozarządowym korzystanie z narzędzi do zbierania darowizn on-line. Dzięki nim organizacje mogą łatwiej pozyskiwać Darczyńców w Internecie.

2. Dla kogo jest Wpłacam?

Z Wpłacam mogą korzystać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (to wymóg operatora płatności on-line), które zaakceptują regulamin serwisu. Możliwe jest również korzystanie z Wpłacam przez stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w rejestrze starosty (nie w KRS) - wówczas PayU prosi o przysłanie e‑mailem dokumentów potwierdzających istnienie organizacji (np. potwierdzenia wpisu do rejestru danego starosty).

3. Kto stoi za wplacam.ngo.pl?

Wpłacam jest wspólnym przedsięwzięciem Witaj Świecie! i Witkac.pl oraz ngo.pl (Stowarzyszenia Klon/Jawor). Merytorycznie, w zakresie wiedzy o fundraisingu, powstanie Wpłacam wspierało Sentio.

4. Kto obsługuje płatności przez internet?

Płatności są obsługiwane przez firmę PayU, która jest Krajową Instytucją Płatniczą, certyfikowaną przez Narodowy Bank Polski oraz Ministerstwo Finansów.

5. Czy system jest darmowy?

Korzystanie z systemu jest darmowe. Pobierana jest prowizja od każdej dokonanej wpłaty darowizny w wysokości 1,6% (1,79% w przypadku płatnosci blikiem). To opłata pobierana przez operatora płatności – tak, jak przy każdej innej płatności przez internet. Pozwala też pokryć koszt prowadzenia i utrzymania Wpłacam.

6. Czy system jest bezpieczny?

Tak, Wpłacam jest bezpieczne. Gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Czy we Wpłacam możliwe są tylko płatności jednorazowe, czy także cykliczne?

We Wpłacam jest możliwa technicznie funkcja płatności cyklicznych (czyli płatności regularnych, co miesiąc). Funkcja może zostać włączona przez PayU na prośbę danej organizacji, jeśli przejdzie ona pomyślnie weryfikację, czyli zapewni bezpieczeństwo transakcji (płatności cykliczne, jako płatności kartą, są uznawane przez PayU, za transakcje podwyższonego ryzyka.)

8. Jakie warunki musi spełnić organizacja, które chce korzystać z płatności cyklicznych we Wpłacam?

Z płatności cyklicznych (recurringowych) mogą korzystać tylko te fundacje/stowarzyszenia, które mają założone konto we Wpłacam, ale którym PayU zgodzi się udostępnić płatności kartą. Warunki płatności cyklicznych, weryfikowane przez Payu są następujące:

a) Fundacja/ stowarzyszenie musi działać minimum rok, musi mieć stronę www.

b) Minimalna kwota wpłaty cyklicznej wynosi 10 zł.

c) W regulaminie fundacji/stowarzyszenia korzystającego z płatności cyklicznych muszą znaleźć się zapisy, o których mowa w Zbiorze Wymagań oraz zaleceń dotyczących usługi Płatności cyklicznych PayU (https://www.payu.pl/regulaminy), przy czym – UWAGA: Organizacjom korzystające z Wpłacam zapewniamy, że w ich regulaminie płatności we Wpłacam, pojawią się automatycznie zapisy spełniające wymogi PayU.

d) Zabezpieczeniem płatności recurringowych jest blokada odnawialna 100% kwoty wpłat za płatności kartami na 30 dni, odpowiednie zapisy znajdą się w umowach z poszczególnymi organizacjami korzystającymi z płatności cyklicznych.

9. Czy osoby przesyłające darowiznę mogą ją odliczyć od podatku?

Tak. Dowodem płatności jest przelew bankowy oraz potwierdzenie przekazania darowizny, które otrzymuje darczyńca na podany adres e‑mail. W tytule przelewu jest wpisane słowo „darowizna” oraz podany numer KRS danej organizacji i jej nazwa.

10. W jaki sposób mogę zamieścić formularz do płatności przez internet na stronie internetowej organizacji?

Przygotowaliśmy specjalne fragmenty kodu (narzędzie na stronę główną, narzędzie na podstronę oraz baner w trzech formatach) do wklejenia na stronę internetową Twojej organizacji. Wprowadzenie kodu na stronie WWW zajmie tylko kilka minut. Jeśli nie umiesz wkleić go samodzielnie, poproś o pomoc osobę zarządzającą Waszą stroną internetową.

11. Czy Wpłacam generuje statystyki darowizn?

Tak, Wpłacam generuje statystyki wpłat darowizn na rzecz danej organizacji (m.in. w podziale na prowadzone przez nią kampanie fundraisingowe).

Zakładanie konta, umowa, formalności, rozliczenia

1. Konto na Wpłacam zakłada organizacja czy osoba fizyczna?

Najpierw we Wpłacam rejestruje się osoba z danej organizacji. Po pomyślnej rejestracji dodaje ona profil swojej organizacji. Następnie organizacja rejestruje się (zawiera umowę) z PayU.

2. Kto może być administratorem profilu danej organizacji we Wpłacam?

Administratorem profilu danej organizacji we Wpłacam jest osoba wyznaczona do tej funkcji przez organizację.

3. Czy organizacja podpisuje umowę z Wpłacam?

Organizacja, która zarejestruje się we Wpłacam i zaakceptuje regulamin serwisu, staje się użytkownikiem Wpłacam. Nie jest konieczne podpisywanie umowy.

4. Kto zawiera umowę z PayU?

Umowę z PayU zawiera on-line organizacja – konieczne jest podanie składu całego zarządu. Można te dane wpisać ręcznie lub wybrać opcję zaciągnięcia tych danych z KRS-u (Wpłacam daje taką możliwość).

5. Jak zawierana jest umowa z PayU? Czy organizacja, która chce korzystać z Wpłacam musi podpisać umowę w wersji tradycyjnej (papierowej)?

Cała procedura odbywa się drogą elektroniczną. Funkcję podpisu pod umową z PayU pełni przelew autoryzacyjny w wysokości 5 zł z konta organizacji na konto PayU.

4. Jakie dokumenty i dlaczego może żądać PayU od organizacji?

W ramach weryfikacji organizacji PayU może prosić organizację nowo zarejestrowaną we Wpłacam (lub organizację, która zmienia jakieś dane odnośnie swojego konta we Wpłacam, np. adres url) o dodatkowe dokumenty (na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu):

a) w przypadku fundacji – akt notarialny powołania fundacji (w celu ustalenia fundatora),

b) statut,

b) wyciąg z KRS,

c) skany dokumentów tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji (tylko, jeśli takie dane są niedostępne w KRS); obowiązek weryfikacji nr PESEL w tej sytuacji narzuca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 36 ust. 1 pkt 1) i art. 37).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu identyfikacja klienta polega na ustaleniu m.in. numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby. Zaś według art. 37 tejże ustawy weryfikacja tożsamości klienta polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Dane osobowe

1. Kto jest administratorem danych organizacji korzystających z Wpłacam?

Administratorem danych osobowych jest Witaj Świecie! Sp. z o.o.

2. Kto jest administratorem danych osobowych darczyńców we Wpłacam?

Administratorem danych osobowych darczyńców danej organizacji, gromadzonych we Wpłacam, jest organizacja korzystająca z Wpłacam. Organizacja musi dopełnić obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Organizacja podpisuje umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Witaj Świecie! Sp. z o.o.

3. Jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych ma organizacja korzystająca z Wpłacam?

Wpłacam umożliwia organizacji dostęp do danych darczyńców. W chwili, gdy organizacja przetwarza te dane w jakikolwiek sposób, a więc na przykład wysyła podziękowania lub robi analizy statystyczne, musi zadbać o spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych.

Pokaż co to oznacza w praktyce